fotografija    teorija    shop    o meni    kontakt   ︎   ENG | DE | SLO


Kvadratne utopije

2019
Serija Kvadratne utopije ilustrira pet tekstov napisanih s strani študentov seminarja teoretske prakse na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani.

Ali niso arhitektura v bistvu zgolj štiri stene in streha?1 je vprašanje s katerim se je ukvarjal arhitekt Reinier de Graaf. Prispevki, ki so jih napisali študentje poskušajo skozi primere moderne slovenske arhitekture -  Univerzitetni klinični center Ljubljana (Stanko Kristl), Hišo na Mirju (Oton Jugovec), ŠS-6 (Ilija Arnautović), stanovanjsko soseko Ferantov vrt (Edvard Ravnikar) in vrtec Mladi Rod, enota Vetrnica (Stanko Kristl) -
razložiti, da je arhitektura sama po sebi vedno konkretna utopija2 in obenem mnogo več kot štiri stene in streha.


1  Graaf de, R. (2017). Four walls and a Roof. The Complex Nature of a Simple Profession. London: Mitt Press.
2  Čeferin, P. (2017). Architecture: Constructing Concrete Utopias. Ljubljana: Filozofski vestnik.ana skobe, 2021 © All rights reserved.